Facebook
BIP

Utworzenie strzelnicy wirtualnej

 

Zadanie  dofinansowano ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej

Nazwa zadania:,, Utworzenie strzelnicy wirtualnej”

Z końcem roku zakończyliśmy prace nad utworzeniem wirtualnej strzelnicy w Powiecie Bielskim. Zgodnie z podpisana umową o dofinansowanie strzelnica zostanie udostępniona nieodpłatnie na potrzeby uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa oraz organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność na rzecz obronności państwa. Strzelnica usytuowana jest w budynku Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim w sali  na parterze budynku.

Zainteresowani użytkowaniem wirtualnej strzelnicy będą mieli taką możliwość od dnia 01 lutego 2024 r. Zachęcamy do korzystania z wirtualnej strzelnicy i rozwoju sportu strzeleckiego