Facebook
BIP

Harmonogram – egzamin potwierdzający...

2020/04/26

Absolwenci KKZ, w zakładce ,, Kursy zawodowe" -> ,, Terminy egzaminów" znajduje się harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie KKZ. Prosimy o zapoznanie się z [...]


Przygotowania do egzaminów zewnętrznych –...

2020/04/26

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie [...]


KONSULTACJE W SZKOLE – informacje...

2020/04/25

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konsultacji i treścią deklaracji, którą należy złożyć w szkole. Regulamin i deklaracja do pobrania dostępne są w zakładce „Uczeń i rodzic” –> „Informacje [...]


Profilaktyka społeczna – prezentacja

2020/04/25

Pracownicy Wydziału Prewencji bielskiej Policji przygotowali prezentację multimedialną skierowaną do młodzieży, ale także rodziców. W związku z tym, że życie towarzyskie młodych ludzi od dawna [...]


Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych...

2020/04/25

Ogłaszamy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych [...]


Biblioteka szkolna – zasady...

2020/04/25

Informujemy, że biblioteka Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim jest otwarta w godzinach od 8.00 do 14.00 – z wyjątkiem dni [...]


SZANOWNI MATURZYŚCI – ABSOLWENCI...

2020/04/25


Zdalne spotkanie sieci współpracy...

2020/04/25

Dnia 11.05.2020 r. o godz. 9.00 na platformie Microsoft Teams odbyło się w formie webinarium zdalne spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych zorganizowane [...]


Nauczanie zdalne w dniach 4,5...

2020/04/24

Z powodu przesunięcia harmonogramu matur dni 4,5 i 6 maja nie są dniami wolnymi, a nauczanie odbywa się w formie zdalnej.