Facebook
BIP

WOJEWÓDZKI KONKURS FILMOWY PSZCZOŁA W OBIEKTYWIE

Zapraszamy Was do udziału w Wojewódzkim Konkursie Filmowym „Pszczoła w obiektywie”.

 Organizatorem konkursu jest Zarząd Województwa Podlaskiego; koordynatorem – Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Cel konkursu – zwiększenie poziomu wiedzy o pszczelarstwie wśród młodzieży, przybliżenie życia pszczół, ich biologii oraz zachowania.

Zadanie konkursowe polega na nakręceniu krótkiego filmu, trwającego maksymalnie 30 sekund, dotyczącego tematyki związanej z pszczołami.

Filmy mogą być zgłaszane do konkursu przez uczniów indywidualnie bądź przez zespoły liczące maksymalnie trzy osoby.

Nakręcony materiał filmowy wraz z wypełnionymi i podpisanymi załącznikami (karta zgłoszeniowa, oświadczenie) należy wysłać na adres Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w terminie do 25.06.2021 r. (liczy się data wpływu do Urzędu).

Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe.

Uczniów zainteresowanych udziałem w konkursie zapraszamy do kontaktu z pedagogiem szkolnym.

 

W załączeniu:

Oswiadczenia_do_konkursu_Pszczola_w_obiektywie

Regulamin_konkursu_Pszczola_w_obiektywie