Facebook
BIP

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

  1. Przy szkole działa Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
  • Przyznanie i wysokość świadczeń z ZFŚS uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, a w przypadku pomocy mieszkaniowej , również od sytuacji mieszkaniowej.
    • Nauczyciele, pracownicy nie będący nauczycielami uprawnieni do korzystania ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz emeryci i renciści mają obowiązek złożenia oświadczenia o dochodach na 1 osobę za ubiegły rok  do końca marca roku kalendarzowego.

Do pobrania:

OGŁOSZENIE

Uwaga Emeryci i Renciści!

Ze względu na pandemię świadczenia pieniężne wypłacamy 3 miesiące wcześniej (konieczność dostarczenia informacji o dochodach i podpisania się na ogólnym podaniu).

 

 

Do pobrania:

WYPEŁNIONE OŚWIADCZENIE O DOCHODACH ZA UBIEGŁY ROK NALEŻY DOSTARCZYĆ DO SZKIOŁY

OGŁOSZENIE

EMERYCI I RENCIŚCI MAJĄ OBOWIĄZEK ZŁOŻYĆ W SZKOLE DECYZJĘ DOTYCZĄCĄ POBIERANYCH EMERYTUR LUB RENT ORAZ INFORMACJĘ O DOCHODACH NA JEDNEGO CZŁONKA RODZINY. KAŻDA OSOBA, KTÓRA CHCE OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU ZWIĘKSZONYCH WYDATKÓW ŚWIĄTECZNYCH MUSI ZŁOŻYĆ ODRĘBNY WNIOSEK (ZAŁĄCZNIKNR 3 DO REGULAMINU) DRUK MOŻNA POBRAĆ ZE STRONY SZKOŁY.

wniosek nowy

Klauzula informacyjna