Facebook
BIP

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

  1. Przy szkole działa Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
  • Przyznanie i wysokość świadczeń z ZFŚS uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, a w przypadku pomocy mieszkaniowej , również od sytuacji mieszkaniowej.
    • Nauczyciele, pracownicy nie będący nauczycielami uprawnieni do korzystania ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz emeryci i renciści mają obowiązek złożenia oświadczenia o dochodach na 1 osobę za ubiegły rok  do końca kwietnia roku kalendarzowego.

Do pobrania:

OGŁOSZENIE 25.05.2022r.

Zapraszamy osoby uprawnione na wycieczkę do miejscowości Golub Dobrzyń, Toruń, Biskupin w dniach 02.07-03.07.2022r. Dopłata własna 150zł.,114zł., 80 zł.(zgodnie z progami socjalnymi).

Zapisy u pani Sylwii Żarskiej lub w szkole do dnia 01.06.2022r.

 Dyrekcja I Komisja ZFŚS

OGŁOSZENIE 04.05.2021r.

EMERYCI I RENCIŚCI MAJĄ OBOWIĄZEK ZŁOŻYĆ W SZKOLE KSERO PITU ZA 2021 ROK ORAZ INFORMACJĘ O DOCHODACH NA JEDNEGO CZŁONKA RODZINY.

KAŻDA OSOBA, KTÓRA CHCE OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU ZWIĘKSZONYCH WYDATKÓW ŚWIĄTECZNYCH MUSI ZŁOŻYĆ ODRĘBNY WNIOSEK (ZAŁĄCZNIKNR 6 DO REGULAMINU) DRUK MOŻNA POBRAĆ ZE STRONY SZKOŁY.

DRUKI DO POBRANIA: