Facebook
BIP

ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY!

2020/04/27


Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

2020/04/26

26 czerwca  zakończył się  rok szkolny 2019/2020. Ze względu na ciągle trwającą pandemię nie  było uroczystego zakończenia, wręczania świadectw z wyróżnieniem i nagród na forum [...]


Harmonogram wręczania świadectw w roku...

2020/04/26

Wtorek 30 czerwca: 9.00 – 11.00 – III TE i III TZ E. Babulewicz 11.00 – 13.00 – III TŻ A. Hryniewicka   Środa 1 [...]


Dziennik elektroniczny i materiały do nauki...

2020/04/26

Dziennik elektroniczny i materiały do nauki zdalnej zostały przeniesione do zakładki ,, Uczeń i rodzic".  


Ogłoszenie do uczniów zdających egzamin...

2020/04/26

Drodzy uczniowie, w zakładce " Uczeń rodzic" -> " Egzamin maturalny" został umieszczony harmonogram egzaminu maturalnego oraz wytyczne dla uczniów. W tej samej zakładce znajdują [...]


Harmonogram – egzamin potwierdzający...

2020/04/26

Absolwenci KKZ, w zakładce ,, Kursy zawodowe" -> ,, Terminy egzaminów" znajduje się harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie KKZ. Prosimy o zapoznanie się z [...]


Przygotowania do egzaminów zewnętrznych –...

2020/04/26

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie [...]


KONSULTACJE W SZKOLE – informacje...

2020/04/25

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konsultacji i treścią deklaracji, którą należy złożyć w szkole. Regulamin i deklaracja do pobrania dostępne są w zakładce „Uczeń i rodzic” –> „Informacje [...]


Profilaktyka społeczna – prezentacja

2020/04/25

Pracownicy Wydziału Prewencji bielskiej Policji przygotowali prezentację multimedialną skierowaną do młodzieży, ale także rodziców. W związku z tym, że życie towarzyskie młodych ludzi od dawna [...]